Irodalom

 
 

 
[1]    en.wikipedia.org/wiki/Twin_prime

[2]    en.wikipedia.org/wiki/Cousin_prime

[3]    S Du, Z Du: There are infinitely many cousin primes, 
          – arXiv preprint math/0510329, 2005 – Citeseer 

[4]     Mersenne – primek  wikipedia.org-on

[5]     Freud Róbert: Százezer dolláros prímek – KöMaL

[6]     Freud Róbert: Ősi problémák – új eredmények   

[7]     en.wikipedia.org/wiki/Prime_k-tuple

[8]     en.wikipedia.org/wiki/Prime_gap

[9]    nes Tamás: Komplementer prímszita és alkalmazása a prímszámok számának becslésére

[10]   I. Niven – H. S. Zuckerman: Bevezetés a számelméletbe, 1.18. tétel.
           Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1978.

[11]   Prímszámtétel a wikipédia.org-on 

[12]   Goldston D. A., Pintz J., Yıldırım C. Y.: Primes  in  tuples, Ann. Math. 170, 819-862 (2009).

[13]   Goldston D. A., Motohashi Y., Pintz J., Yıldırım C. Y.: Small gaps beween primes exist,
           Proc. Japan Acad. Ser. A Math. Sci. Volume 82, Number 4, 61-65 (2006).

[14]   Magyar vonatkozású előzmények

[15]    Erdős P., Surányi J.: Válogatott fejezetek a számelméletből. Polygon, Szeged, 1996.

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.