Függelék IP

 primszámok, primszámpárok, ikerprímek száma, Hardy-Littlewood sejtés, prímszám , komplementer prímszita (CPS) adaptálása,  Goldbach-üstökös, diszjunkt sorozatokikerprímek száma, Hardy-Littlewood sejtés, 

 Tartalom                                                                                                                                                                   1. oldal

1.ábra:           A komplementer prímszita (CPS) grafikus formája                                                                                 2. oldal
a B és az F végtelen számtani sorozat összetett számainak kijelölésére:
B = 6nB + 1,                  Bö = 6n + 1
F = 6nF + 5,                  Fö = 6n + 5
(nA = n= nC = n= n= nF)
 Az index nélküli n sorszámok a 0 helyek sorszámai (l. az 1. táblázatot is).

 1. táblázat:   Alternatív CPS táblázatos formája, prímek és II. rendű ikerprímek szitálásához                               3. oldal
A táblázatban feltüntetett sorszámok a
B = 6nB + 1       és az    F = 6nF + 5 
végtelen számtani sorozatoknak az 1. ábra szerint megjelölt összetett  számait reprezentálják,
a táblázat tehát a komplementer prímszita (CPSB és CPSF) alternatív változata.
Ezek a sorszámok ugyanakkor megegyeznek a D = 6nD+3 végtelen számtani sorozatnak
azokkal a sorszámaival, melyek nem reprezentálnak II. rendű (4 különbségű, „unokatestvér”)
ikerprímet, így a táblázat  egyúttal a  II. rendű ikerprímek szitálására is szolgáló
alternatív komplementer prímszita.

 A PRÍMEK FOKOZATOS SZŰRÉSE                                                                                                                                    4. oldal

Fokozatos szűrés alkalmazása a prímeket nem reprezentáló elemeknek                                                                    4. oldal
a potenciálisan prímeket reprezentáló elemek halmazától való elkülönítésére                                       

A prímek fokozatos szűrésének műveletéhez kapcsolódó alapfogalmak                                                               4.-8. oldal

A fokozatos szűrés algoritmusának műveletei (i. szűrési fokozat)                                                                        9.-10. oldal

 2/1.-5. táblázat                                                                                                                                                         11.-19. oldal
Prímszámok 1. szűrési fokozata (i=1, P1=2)                                                                                                                    11. oldal
Prímszámok 2. szűrési fokozata (i=2, P2=3, 2/1. és 2/2. táblázat)                                                                               11. oldal
Prímszámok 3. szűrési fokozata (i=3, P3=5, 3/1. és 3/2. táblázat)                                                                              12. oldal Prímszámok 4. szűrési fokozata (i=4, P4=7, 4/1. és 4/2. táblázat)                                                                              13. oldal
Prímszámok 5. szűrési fokozata (i=5, P5=11, 5. táblázat)                                                                                            15. oldal

6/a. és 6/b. táblázat:   A prímek fokozatos szűrése során számított jellemzők                                                 20.-21. oldal

7. táblázat:    Alternatív CPS táblázatos formája, I. rendű ikerprímek szitálásához                                               22. oldal
A táblázatban feltüntetett sorszámok a
 B = 6nB + 1 és az F = 6nF – 1 
végtelen számtani sorozatok összetett számait reprezentálják, a táblázat tehát a
komplementer prímszita (CPSB és CPSF) egyik alternatív változata.
Ezek a sorszámok ugyanakkor megegyeznek az A = 6nA végtelen számtani
sorozatnak azokkal a sorszámaival, melyek nem reprezentálnak I. rendű ikerprímet,
így a táblázat egyúttal az I. rendű ikerprímek szitálására is szolgáló
alternatív komplementer prímszita.

I. RENDŰ IKERPRÍMEK ALGORITMUS SZERINTI FOKOZATOS SZŰRÉSE                                                               23.-29. oldal

8.-11. táblázat                                                                                                                                                           23.-29. oldal
 I. r. ikerprímek szűrése, 1. fokozat(i=1, P1=2)                                                                                                               23. oldal
 I.  r. ikerprímek szűrése, 2. fokozat(i=2, P2=3,    8. táblázat)                                                                                     23. oldal
 I. r. ikerprímek szűrése, 3. fokozat(i=3, P3=5)     9. táblázat                                                                                      24. oldal
 I. r. ikerprímek szűrése, 4. fokozat(i=4, P4=7)   10. táblázat                                                                                      25. oldal
 I. r. ikerprímek szűrése, 5. fokozat(i=5, P5=11)  11. táblázat                                                                                       26. oldal

12.-14. táblázat                                                                                                                                                         30.-35. oldal
12.  táblázat:   Az I. rendű ikerprímek fokozatos szűrésének jellemzői                                                                     30. oldal
13/a. táblázat:   Kiinduló adatok az I. rendű ikerprímek számának közelítéséhez                                                   31. oldal
13/b.   táblázat:  Az I. rendű ikerprímek számának közelítése                                                                                   33. oldal
14. táblázat:
  Ismert és számítható sűrűségértékek viszonya                                                                                   35. oldal

   

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.